Linkit

Tampereen kotitori

Humana Kotikylä Elämänpuu

Tampereen vanhusneuvosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Ikääntyminen)

Vanhustyön keskusliitto

Muistiliitto

Muistitesti (Suomen muistiasiantuntijat)

Vahvike (Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki)

Mummon kammari

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista